κρυφ(ο)-

κρυφ(ο)-
(AM κρυφ[ο]-)
πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων τής Ελληνικής που σημαίνουν ότι αυτό που δηλώνεται από το β' συνθετικό γίνεται κρυφά, συγκεκαλυμμένα, με τρόπο ώστε να μην γίνει αντιληπτό (πρβλ. κρυφο-γελώ, κρυφο-λαλιά). Προέρχεται από το επίθετο κρυφός ή το επίρρ. κρυφά όταν το β' συνθετικό είναι ρηματικός τ. (πρβλ. κρυφ-ακούω).Παραδείγματα: αρχ. κρυφογαμία, κρυφογενής, κρυφόνους, κρυφοπομπαίος
μσν.
κρυφοβουλή, κρυφογογγύζω, κρυφοδακώ, κρυφοκάμωμα, κρυφοφιλώ
μσν.- νεοελλ.
κρυφομιλώ, κρυφοπερπατώ, κρυφοσυμβουλή
νεοελλ.
κρυφαγαπιέμαι, κρυφαγκάλιαστη, κρυφαγροικώ, κρυφακούω, κρυφαναβρύζω, κρυφαναδεύω, κρυφανοίγω, κρυφαπολογιέμαι, κρυφαρπάζω, κρυφοβλέπω, κρυφοβράζω, κρυφογγάστρωτη, κρυφογελώ, κρυφογέρνω, κρυφογλιστρώ, κρυφογνέφω, κρυφοδαγκάνω, κρυφοδιαβαίνω, κρυφοθέρμη, κρυφοθυμώνω, κρυφοκαίω, κρυφοκαμαρώνω, κρυφοκίνητος, κρυφοκοιτάζω, κρυφοκουβεντιάζω, κρυφολαλιά, κρυφολαχταρίζω, κρυφολέω, κρυφολούζω, κρυφομουρμουρίζω, κρυφονόητος, κρυφοπαίρνω, κρυφοπαρακαλώ, κρυφοπερηφάνεια, κρυφοπόρτα, κρυφοποτίζω, κρυφορίχνω, κρυφοσμίγω, κρυφοταΐζω, κρυφοτηρώ, κρυφοταμάζω, κρυφοτρώγω, κρυφοφάγωμα, κρυφοφανερώνω, κρυφοχαίρομαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • κρύβω — και κρύπτω και κρύφτω (AM κρύπτω και κρύβω, Μ και κρύβγω, Α και κρύφω) 1. καλύπτω κάτι έτσι ώστε να μη φαίνεται, σκεπάζω (α. «προσπάθησε να κρύψει τη γύμνια του με ένα σεντόνι» β. «κεφαλὰς δὲ παναίθησιν κορύθεσσι κρύψαντες», Ομ. Ιλ. γ. «ὑφ… …   Dictionary of Greek

  • κρυφίνους — κρυφίνους, ουν (Α) (κατά τον Ησύχ.) «κρυψίνους», ύπουλος. [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. κρυφ τού κρύπτω (πρβλ. κέ κρυφ α) το ι πιθ. κατ επίδρασιν του κρυψίνους, + νους (< νοῦς), πρβλ. δοκησί νους, τελεσί νους] …   Dictionary of Greek

  • κρυφιμαίος — κρυφιμαῑος, αία, ον (AM) μυστικός, άδηλος, κρυφός. επίρρ... κρυφιμαίως (Α) μυστικά, κρυφά. [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. κρύφ τού κρύπτω (πρβλ. κέ κρυφ α) + κατάλ. ιμαῖος (πρβλ. εμβολ ιμαίος, επιστολ ιμαίος)] …   Dictionary of Greek

  • κρύφιμος — κρύφιμος, ον (Α) πάπ. κρυφός, απόκρυφος. [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. κρυφ τού κρύπτω (πρβλ. κέ κρυφ α) + κατάλ. ιμος (πρβλ. μάχιμος, τρόφ ιμος)] …   Dictionary of Greek

  • κρύφιος — α, ο (AM κρύφιος, ον, θηλ. και κρυφία) 1. αυτός που δεν εκδηλώνεται ή δεν γίνεται φανερός σε άλλους, κρυφός, μυστικός, άδηλος, αφανέρωτος (α. «κρύφια ελπίδα» β. «αἱμυλίους τε λόγους κρύφιους τ ὀαρισμούς», Ησίοδ.) 2. απόρρητος, απόκρυφος μσν. αρχ …   Dictionary of Greek

  • κρύφος — ή κρυφός, ὁ (Α) 1. σκοτεινότητα, αμαύρωση («τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρύφον [δ. γρφ. κρυφόν] τιθέμεν ἐσθλῶν καλοῑς ἔργοις», Πίνδ.) 2. κρυψώνας, κρησφύγετο («καὶ ἔθεντο τὸν Ἰσραήλ ἐν κρύφοις, ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αυτών», ΠΔ) 3. κρυφή δίοδος, κρυφή… …   Dictionary of Greek

  • κρύφω — (Α) βλ. κρύβω. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού κρύπτω < θ. κρυφ (πρβλ. παρακμ. κέ κρυφ α)] …   Dictionary of Greek

  • κρυφή — κρυφῇ, δωρ. τ. κρυφᾷ (Α) επίρρ. μυστικά, κρυφά. [ΕΤΥΜΟΛ. Πιθ. από το ουσ. *κρυφή (< θ. κρυφ τού κρύπτω), που απαντά μόνο στα σύνθ. απο κρυφή, κατα κρυφή (πρβλ. κομιδ ῄ πανταχ ῇ)] …   Dictionary of Greek

  • κρυφαγροικώ — κρυφακούω. [ΕΤΥΜΟΛ. < κρυφ(ο) * + αγροικώ «ακούω»] …   Dictionary of Greek

  • κρυφαναδεύω — κουνώ κάτι κρυφά, κάνω κάτι να κουνιέται, να τρέμει. [ΕΤΥΜΟΛ. < κρυφ(ο) * + αναδεύω] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”